Ny rapport fra Doro avdekker stort gap mellom seniorers interesse for ny teknologi og deres bruk av teknologi

2018-09-07

Doro, som er markedsleder innen telefoni for eldre, avdekker i en ny rapport at svært mange eldre er positive til teknologi. To tredjedeler av den eldre befolkningen i Europa oppgir at de er positive til ny teknologi, og 38 prosent ønsker å lære mer om hvordan teknologi kan bidra til å hjelpe dem i hverdagen. Likevel oppgir svært få av respondentene at de har testet teknologiske hjelpemidler som trygghetsalarmer, apper og sensorer fordi det oppleves for vanskelig for dem å bruke disse hjelpemidlene.

Les mer »

Informasjon vedrørende vårt arbeide med GDPR

2018-06-28

Fra og med den 25 mai 2018 kommer den nye databehandler avtalen (GDPR) å tre i kraft som lov for alle medlemslandene i EU og EES. Det er den største lovendringen vedrørende personlig integritet de siste 20 åren og den kommer til å medføre en hel del forandringer, både for de offentlige virksomhetene og de private. Blant annet kommer den til å styrke den personlige integriteten for enkelt personer og øke ansvaret for personopplysningsansvarlige.

Doro er forberedt på den forandringen som er på vei og vi legger stor vekt på at dere skal kjenne trygghet når vi håndterer personopplysninger på deres vegne. Vi håper på ett bra samarbeide i alt videre arbeidet med GDPR.

Les mer »

Doro Care får totalansvar for digitale trygghetsalarmer i Oslo

2018-04-26

Doro Care Trygghetssentralen har inngått avtale med Oslo kommune om drift av trygghetsalarmtjenester i fem bydeler. Dermed får Doro Care, som fra tidligere har hatt ansvar for driften av trygghetsalarmtjenester i 10 bydeler, totalansvar for drift av trygghetsalarmtjenester i samtlige bydeler i Oslo kommune.

Les mer »

Trygghet og frihet med GPS

2018-01-02

  Møt Åse og Trygghetssentralen og se hvordan en GPS-alarm bidrar til å fortsette å gjøre det du vil. Klikk og se Lørdagsrevyn, NRK. Her kan du lese mer om Doro Care GPS- og Mobile Trygghetsalarmer.

Les mer »