Doro Care AS, Trygghetssentralen flytter

2019-10-28

Vi gleder oss til å starte opp i nye lokaler i Bøkkerveien 5, 0579 Oslo.

20/12-2019 er vi på plass i ny adresse;

Ny kontoradresse vil være: Bøkkerveien 5, 7. etg. 0579 Oslo

Ny besøksadresse vil være: Bøkkerveien 5, 7 etg. 0579 Oslo

Ny leveringsadresse (for varer) vil være: Karvesvingen 4, 0579 Oslo

 

Nærmeste stoppesteder med kollektiv trafikk:
–  T-bane: Løren stasjon
–  Buss: Haslevangen stoppested