Doro Care får totalansvar for digitale trygghetsalarmer i Oslo

2018-04-26

Doro Care Trygghetssentralen har inngått avtale med Oslo kommune om drift av trygghetsalarmtjenester i fem bydeler. Dermed får Doro Care, som fra tidligere har hatt ansvar for driften av trygghetsalarmtjenester i 10 bydeler, totalansvar for drift av trygghetsalarmtjenester i samtlige bydeler i Oslo kommune.

Den nye avtalen omfatter bydelene Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker, St.Hanshaugen og Ullern med ca 3 500 brukere av trygghetsalarm. Avtalen omfatter mottak og videreformidling av trygghetsalarmer, utrykning av helsepersonell til brukere samt teknisk vedlikehold av alarmutstyr. Avtalen gjelder for ett år med mulighet for ett års forlengelse. Verdien på avtalen estimeres til å være 9-10 millioner kr per år.

I tillegg til avtalen om trygghetsalarmtjenester vil Doro Care bytte ut alarmutstyret til brukere av trygghetsalarmer i Oslo kommune. Overgangen til digitalt alarmutstyr som inkluderer SIM-kort og tilgang til administeringsverktøyet i-care® online gjennomføres gjennom en leieavtale mellom Doro Care og Oslo kommune, som innebærer at Oslo kommune får en heldigital alarmkjede. Totalt skal 9 300 alarmer byttes ut i løpet av 2018-2019, et arbeid som allerede har startet.

”Vi er svært stolte over tilliten vi har fått når vi nå får ansvar for driften av trygghetsalarmtjenester i hele Oslo kommune, også når det kommer til å bidra i det første prosjektet med å en heldigitalisere en trygghetsalarmtjeneste av dette omfanget i Norge. Doro har solid teknsik kunnskap og lang erfaring fra Senior Security Services, som også ligger under Doro. Dette, komibinert med forståelsen vi har fått for Oslo kommunes behov og krav gjennom et allerede nært samarbeid, gjør oss godt rustet til å bygge en heldigidal alarmkjede for trygghetsalarmer sammen med kommunen”, sier konsendirektør Robert Puskaric.

”For Oslo kommune er det avgjørende at leveransen av trygghetsalarmtjenester er pålitelig og av høy kvalitet. Vi har god erfaring med å jobbe med Doro Care. Doros kunnskap og kompetanse til å heldigitalisere trygghetsalarmtjenesten gjør Doro til en utmerket totalleverandør”, sier Morten Thorgersen, seniorrådgiver i helseetaten i Oslo kommune.