Doro Care

Doro Care tilbyr kommuner komplette, trygge og kvalitetssikrede trygghetssystemer for eldre og funksjonshemmede. Våre smarte, digitale produkter og tjenester gir brukere, personell og slektninger støtte i de daglige rutinene, slik at god kvalitet, trygghet og effektivitet kan oppnås.

Demografien viser at vi lever lenger og er friskere. Vi har fritidsinteresser, behov og drømmer og ofte en økonomisk situasjon som gjør det mulig å nyte alderdommen. Folk ønsker å bo hjemme lengre. Samtidig pågår det et teknisk skifte, der det analoge telefonnettet byttes ut med ett digitalt nett. Hvis man blander analoge og digital teknikk, kan viktig informasjon gå tapt, og trygghetsalarmen blir utrygg. For å sikre en trygg og pålitelig alarmkjede er det viktig å bytte til et digitalt alarmsystem.

 

Doro Care er markedsledende innen digitale trygghetsløsninger. Vi tilbyr alt fra enkeltprodukter til komplette systemer med maskinvare og programvare, service og support. Vårt store utvalg av tilbehør kan brukes både i Doro Cares egne systemer og sammen med produkter fra andre leverandører. Dette gir stor fleksibilitet og mulighet til å skape nøyaktig den løsningen hver individuelle kunde har behov for.

 

I Doro Care arbeider vi hele tiden med å utvikle nye innovative produkter og tjenester som er tilpasset markedets behov. Når vi utvikler våre produkter og løsninger gjør vi det i samarbeid med våre brukere og kunder. Derfor er alle Doro Cares trygghetstelefoner lette å installere og betjene. I tillegg til at den digitale alarmkjeden er tryggere, har det også vist seg at denne løsningen er billigere.

 

Tidligere samarbeidsprosjekt har gjort at man har tjent inn teknikinvesteringen på åtte måneder.