Doro tar svensk velferdsteknologi til Norge

2016-04-27

På få år har Doro Care installert over 70.000 digitale trygghetsalarmer i svenske hjem. Nå styrker de satsningen i Norge ved å kjøpe opp SOS International Trygghetssentralen, og blir dermed Nordens ledende private alarmsentral.

Denne måneden ble Doro Care nye eiere av den norske Trygghetssentralen, som på oppdrag fra 115 kommuner leverer trygghetsalarmtjenester til ca. 32.000 brukere. Målsetningen for oppkjøpet er å bli ledende innenfor digitaliseringen av norske trygghetsalarmer, samt bedre tilbudet av helse- og assistenttjenester til norske forbrukere.

– Oppkjøpet vil ikke medføre noen endringer for våre eksisterende kunder, men fremover vil vi kunne tilby dem de nye tjenestene som kommer fra Doro Care. Vi gleder oss til å kunne levere tryggere, og enda bedre tjenester til våre kunder i Norge, sier Arvid Bakken i Trygghetssentralen, som nå blir den norske salgssjefen i Doro Care. Trygghetssentralen bytter nå navn til Doro Care.

Fremtidens velferdsteknologi i hjemmet
Som et resultat av oppkjøpet vil Doro Care være bedre posisjonert til å tilby tryggere og mer fremtidstilpassede velferdsteknologiske løsninger til de norske hjem. I løpet av to år har selskapet rukket å installere over 70.000 digitale trygghetsalarmer i Sverige. I tillegg til de digitale løsningene, tilbyr også Doro Care utrykningstjenester med helsefaglig og tekniskpersonell.

– Velferdsteknologi gir mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til et verdig liv i egen bolig. Med de politiske føringene vi ser i dag, med flere eldre og et økt behov for omsorgspersonell vil det føre til flere oppgaver og større kostnader for kommunene i fremtiden. Våre digitale løsninger gir både bedre livskvalitet for brukerne, samtidig som de frigjører ressurser hos kommunene, sier Arvid Bakken.

Doro Care har internasjonale ambisjoner
Målsettingen til selskapet er å ekspandere internasjonalt. Doro Care ønsker å være pådrivere for at man går vekk fra de analoge løsningene som er vanlige å se i dag, og heller velger de digitale og effektive løsningene som selskapet med stor suksess har introdusert i Sverige.

– Nå håper vi å kunne bidra til å få rullet ut digitale løsninger for eldre og pleietrengende, slik at velferdsteknologien får full effekt og gir best mulig nytte. Siden Doro allerede er ledende innenfor brukervennlige mobiltelefoner for eldre, vil Doro Care også kunne tilby gode løsninger utenfor hjemmet. Blant annet er mobiltelefonene våre utstyrt med nødknapp med GPS-funksjon, som gir trygghet til bruker og pårørende i alle situasjoner, sier Ulf Lindsten, CEO i Doro Care.

Om Trygghetssentralen

Trygghetssentralen har i Norge avtaler med 115 kommuner med totalt 32.000 brukere og omsatte i 2015 for 68 millioner kroner. Sentralen betjener årlig mottak av 610.000 utløste trygghetsalarmer og kjører 20.000 utrykninger i året. På den helsefaglige alarmsentralen/kontaktsentralen møter brukerne kun offentlig autorisert helsepersonell som er på vakt 24/7 -365. Det er alltid sykepleiere på vakt hos Trygghetssentralen. Trygghetssentralens helsefaglige alarmmottak betjener primært stasjonære trygghetsalarmer, mobile trygghetsalarmer med GPS og andre velferdsteknologiske løsninger. Sentralen betjener også forskjellige svartjenester for kommuner.

Om Doro Care 

Doro Care er markedsledende innenfor digitale trygghetsløsninger og tilbyr kommuner komplette, trygge og kvalitetssikrede trygghetssystemer for eldre og for de med funksjonshemminger. Med smarte digitale produkter og tjenester gir brukere, pleiere og pårørende støtte i de daglige rutinene for best mulig trygghet og effektivitet. Doro Care har avtaler med over 135 kommuner i Sverige og gjennom disse totalt ca 85 000 brukere. Doro Care er et datterselskap av Doro AB.