Trygghet, et helt selskap

Det kreves et helt selskap for å kunne tilby komplette, trygge og kvalitetssikrede trygghetssystemer. Alt fra produktutvikling, salg, prosjekt til support og alarmmottak. Alle bidrar til at vi kan tilby trygghetsprodukter og -tjenester til eldre og funksjonshemmede.

Doro Care Trygghetssentralen

Doro Care Trygghetssentralen er markedsledende innen digitale trygghetsløsninger og tilbyr kommuner komplette, trygge og kvalitetssikre trygghetssystem for eldre og funksjonshemmede. Våre smarte, digitale produkter og tjenester gir brukerne, pårørende og helsepersonell støtte i de daglige rutinene slik at god kvalitet, trygghet og effektivitet kan opprettholdes. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre produkter och tjenester for å møte forandringene i samfunnet, de tekniske kravene som stilles og kundenes og brukerenes behov som varierer over tid.

 

Doro Care Trygghetssentralen driver trygghetsalarmtjeneste for store deler av hele landet med totalt ca. 30 000 brukere fordelt på ca. 115 kommuner. Dette gjør oss til Norges største sentral for mottak av trygghetsalarmer. Vi har avtaler med blant annet Oslo kommune, Lørenskog Kommune, Rælingen Kommune, Drammen kommune, Asker kommune, Hurum kommune, Bærum kommune, Nedre Eiker kommune og Skedsmo kommune. Vi har utrykningsansvar for alarmer i Skedsmo & Rælingen (her rykker vi ut fra Oslo) samt Asker og Bærum. I Asker og Bærum har vi en egen avdeling som rykker ut fra Sandvika. Til sammen er det ansatt ca. 70 personer i Trygghetssentralen.

 

Trygghetssentralen ble opprettet som et privat firma i 1985 og det har vært flere forskjellige eierskap opp gjennom årene.  Før 1985 var det Oslos Brannvesen (OBR) som hadde ansvaret for trygghetsalarmdriften for Oslo kommunes brukere, og Trygghetssentralen startet primært med private alarmer. Etter hvert fikk man kontrakt med Oslo kommune om å drive de kommunale alarmene og i 1997 tok man også over alarmparken til OBR. Siden den gang har vi hatt kontinuerlig drift av trygghetsalarmer i Oslo. Tidligere navn på firmaet har også vært Lev Vel Helse, Stamina, Hjelp24, Falken Helse, SOS International AS og fra 2016 Doro Care.

 

Vår visjon

We want to make Age a life stage of independece, empowerment and enjoyment. Seniors should feel free to pursue their desires and get what they want out of life.

 

Our products and services are based on the philosophy of independent living and the seniors wish to be able to live at home as long as desired.

 

Vi lever lengre og er friskere. Folk vil bo hjemme lengre. Vi har fritidsintresser, behov och drømmer samt en økonomisk situasjon som gjør at vi kan nyte alderdommen.

 

Teamet

Vårt team består av faglig dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, spesialsykepleiere og ambulansepersonell. Arbeidsoppgavene består i å besvare trygghetsalarmer, utrykning, og å foreta medisinske vurderinger på telefon og hjemme hos bruker. Alarmene besvares med respekt, hensyn og empati.  

 

Utveckling

Trygge markedstilpassede produkter er ikke en tilfeldighet. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle produktene og tjenestene våre for å møte endringene i samfunnet, de tekniske kravene som stilles og kundenes/brukernes behov som varierer over tid. Derfor er vi markedsledende innen digitale trygghetsalarmer. Vår forsknings- og utviklingsavdeling, R&D undersøker hele tiden muligeheter for nye produkter og tjenester, i tillegg til å utvikle de eksisterende produktene så de blir enda bedre. Nye ideer blir testet, og de som er tilstrekkelig interessante blir utviklet til nye produkter og tjenester. Det kan dreie seg om alt fra trygghetsalarmer, radioknapper og fallsensorer til fjerntilsyn og programmeringsverktøy for overvåkning av alarm. Til og med eksisterende produkter og tjenester må forbedres, utvikles og oppgraderes. Et eksempel er programvareoppdateringer til trygghetsalarmer for kompatibilitet med oppdateringer av programmet for alarmhåndtering. Endringer og oppgraderinger av telefonnettet påvirker våre produkter og tjenester. Vi har derfor personer som feilsøker og håndterer eventuelle feil og oppgraderingsbehov som oppstår. Den kontinuerlige kontakten med kundene våre gir oss også innsikt i nye behov og utviklingsmuligheter. Det er vi takknemlige for. På denne måten kan vi fortsette å utvikle produktene og tjenestene våre for at eldre og funksjonshemmede skal få et tryggere og bedre liv hjemme, også i fremtiden.

 

Nordisk salgsorganisasjon

Kundekontakt og markedsføring i Norden blir håndtert av våre selgere som besøker, informerer og opprettholder kontakten med kundene våre. Nye kunder blir informert og eksisterende kunder blir fulgt opp, slik at alle avtaler oppfylles og ny informasjon om Doro Care samt våre tjenester og produkter når frem til dem. Vi er her for å hjelpe kundene våre med å finne rett trygghetsløsning med tilpassede løsninger, slik at både personell og brukere får varige og sikre trygghetsløsninger.

 

Projekt

Når et avtale er klar og underskrevet, sørger våre prosjektledere for at innføringen går så enkelt og greit som mulig.Innføringen planlegges med en tidsbestemt leveranse av trygghetsalarmene, samt programmering frem til ett fungerende alarmmottak. Dette avhengig av hva kunden har kjøpt. Involvert personell i kommunene får opplærng i å håndtere Doro Cares programmer og systemer. Videre kontakt og oppfølging opprettholdes frem til kunden kjenner seg trygg og fornøyd.

 

Support

Doro Care leverer sikre trygghetsløsninger til eldre og funksjonshemmede. Vi har kundesenter med teknisk kyndig personell som hjelper kommuner og brukere med ulike problemstillinger. For de som trenger hjelp eller veiledning er vi tilgjengelige døgnet rundt, syv dager i uken, hele året. Virksomheten vår endres, nye produkter kommer til og både vårt eget og telefonnettets programvare blir oppdatert regelmessig, noe som kan forårsake forstyrrelser. Kundesenteret hjelper til med feilsøking, veiledning og rådgivning relatert til disse problemstillingene. Et annet eksempel er at våre digitale alarmer blir kontinuerlig overvåket. Hvis en trygghetsalarm mister kontakten , hjelper support til med å feilsøke. De analoge trygghetsalarmene kontrolleres bare hver 72 time. De kan være ute av funksjon uten at man er klar over det, til forskjell fra de digitale som er langt sikrere. Velkommen til å kontakte vårt kundesenter.