En historie av innovasjon og utvikling

Dagens Doro Care er resultatet av en kontinuerlig utvikling og flere vellykkede foretakservervelser. Våren 2016 kjøpte Doro Care Norges ledende leverandør av trygghetstjenester, SOS International Trygghetssentralen, og januar 2015 kjøpte Doro AB daværende CareTech AB og foretaket Doro Care AB ble grunnlagt. Doro Care AB er et datterselskap i Doro AB.

CareTech ble grunnlagt i 1990 i Kalix av den teknisk interesserte entreprenøren Jan-Erik Larsson. Jan-Eriks engasjement begynte imidlertid langt tidligere. Allerede i 1975 var han med på å utvikle og bygge opp Sveriges første analoge trygghetsalarm, noe som kan sees som begynnelsen på dagens trygghetstalarmnett.

 

Når mikroprosessorene kom på 1970-tallet, ble det mulig å gjøre smarte automatiske alarmoppringinger. Jan-Erik bistod rikspolitiledelsen i fjellverdenen med hjelpetelefoner som sendte alarmer til en alarmsentral, og utviklet trygghetstelefoner som kunne brukes ved innbrudd eller som person- og overfallsalarm for Televerket Larm. På 1980-tallet ble den første prototypen av en GSM-telefon utviklet til Televerket.

 

Historik_linje

 

28. februar 1990 ble CareTech grunnlagt med fokus på å videreutvikle trygghetstelefoner basert på ny teknikk til for eksempel alarm til spesialboliger. Finland og Korea var store kunder. De deltok til og med i utviklingsarbeid og finansierte en del prosjekter. I 2004 startet utviklingsarbeidet med den første digitale trygghetsalarmen, CareIP. Produktet ble lansert i 2008.

 

Både selskapet og trygghetsalarmen har blitt endret, har vokst og modnet gjennom årenes løp. Jan-Erik var VD for CareTech fram til 2005 og fortsatte deretter noen år som utvikler.

 

For ytterligere å styrke markedsposisjonen kjøpte CareTech flere forhandlere på 2000-tallet, f.eks. Infatel i Falun i 2007. I 2011 ble alarmmottaket, Svenska Trygghetsjouren, kjøpt opp. Dette medførte til at CareTech nå kunne tilby hele den digitale alarmkjeden. I begynnelsen av 2015 ble CareTech kjøpt opp av svenske Doro, og CareTech byttet navn til Doro Care AB.

 

Våren 2016 ble Trygghetssentralen i Oslo kjøpt opp av Doro Care, og vi kan nå tilby løsningene og produktene våre også i Norge. I dag er Doro Care markedsledende innen digitale trygghetsløsninger for eldre og funksjonshemmede, som omfatter hele alarmkjeden, fra trygghetsalarmer til alarmmottak. Reisen fortsetter og vi er stolte over å kunne tilby en hel digital alarmkjede som gir trygghet til de som behøver det i tillegg til de mobile trygghetsløsningene som vi nå som Doro-foretak kan tilby.