Kvalitet og miljø

Kvalitets- og miljøarbeidet i Doro Care styres av det sertifiserte ledersystemet, men også av vilje og evne til å oppnå et bra resultat med kunden i sentrum.Vi ser på sertifiseringer som en base for ytterligere å styrke vårt langsiktige arbeid med stadige forbedringer.

Vi på Doro Care anser at det er vårt ansvar overfor kundene å garantere en høy kvalitet og en miljøorientering som gagner samfunnet, både lokalt og globalt. Det er viktig for oss å utvikle miljøtilpassede produkter som oppfyller kundenes krav til produktsikkerhet og kvalitet.

 

Vi arbeider med de internasjonale standardene for kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og informasjonssikkerhet (ISO 27001). I ledersystemet er også styring av arbeidsmiljø og brannsikkerhet inkludert. Når en driver alarmsentral må alle deler fungere, hver dag, hver time, året rundt.