Marked

Doro Care bistår eldre og funksjonshemmede med trygghetsløsninger, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi er markedsledende innen digitale trygghetsalarmer i Sverige og Norge, og vi ser frem til å hjelpe et enda større marked med våre trygge produkter og tjenester. I dag betjener vi ca. halvparten av det svenske markedet, og mer enn en tredjedel av det norske. Når det analoge telefonnettet digitaliseres, må også trygghetsalarmen skifte teknikk.

 

Hos Doro Care har vi utviklet digitale trygghetsalarmer i over ti år. Vi tilbyr i dag sikre trygghetsløsninger med komplette alarmkjede, fra trygghetsalarm og tilbehør til alarmmottak og uttrykning. Vi leverer til og med trygghetsprodukter og -tjenester i Europa og Australia. Den digitale teknikken vokser på det internasjonale markedet, og vi ser frem til å ekspandere markedet vårt og bistå enda flere eldre og funksjonshemmede med sikre trygghetsløsninger.