Doro Visit

Med vår tjeneste Doro Visit tilbyr vi digitale fjerntilsyn, et trygt og diskre alternativ til tilsyn hjemme. Hjelpemiddel instituttets  undersøkelse i Sverige, viser at personer med behov for eksempelvis nattlige tilsyn, ofte blir urolige ved besøk på natten og at dette på sikt kan gi økt hjelpebehov.

 

Vår løsning Doro Visit, innebærer tilsyn via kamera som kun aktiviseres ved bestemte tider eller ved behov. I samarbeid med bruker skaper vi en trygg løsning.

 

Fordelene med Doro Visit er mange, brukerne føler seg trygge, løsningen er diskre og kommunen sparer inn både på økonomien og miljøet.

 

Doro Care leverer en helhetsløsning med kamera, kommunikasjons- utrustning, tilsyn, videreformidling til aktuelt personell. Dette er miljøtilpasset og kostnadseffektiv omsorg til fast månes kostnad.

 

–  Fjerntilsyn utføres kun av vårt eget personell.

–  Det finnes en logg på hvem som utfører tilsynet og ingen bilder eller video lagres.

–  Kameraet rettes mot tak eller vegg når det ikke er aktivt.

–  Administratoren avgjør i samarbeid med bruker når tilsynet er tillatt.

 

Dette kan sammenlignes med at en person åpner døren og kommer på et fysisk besøk.

 

Regionen i Gotland har laget en film om hvordan de bruker Digitalt natt tilsyn. Klikk her for å se deres film.

 

Helsingborg by har innført nattlige tilsyn via kamera fra og med 1 oktober. Her kan du lese mer om deres arbeide.

 

Last ned produktblad: Visit 20170613 NO