Epilepsialarm

Epilepsialarmen er en sensor som plasseres i sengen. Den reagerer på epileptiske bevegelser og sender en alarm som tilkobles trygghetsalarmen ved epilepsianfall. Den kan kobles en mikrofon til epilepsialarmen. Den reagerer kun på korte lydstøt, grynting og rop.