Røstalarm

Røstalarmen er en sender som reagerer på ufrivillige lyder så som ved epilepsianfall og/eller vid bevisst lyd, for eksempel rom om hjelp. Senderen er koblet til en trygghetsalarmen og sender en alarm ved aktivering. Senderes plasseres nær brukeren, sensitiviteten tilpasses slik at alarmen kun utløses av lyder som brukeren selv lager. En mikrofon kan kobles til røstalarmen for å avskjerme lyd fra omgivelsene ytterligere, og på denne måten stille inn en lavere sensitivitet.

 

 

Artikkelnummer: 300 162