Sengealarm

Sense sengealarm består av en sensor, sengeforlegger, som tilkobles med en snappkobling (RJ45) til en radioenhet. Når sensoren aktiveres, sendes alarmen via radio til en mottaker. Automatisk overvåking av batterinivå og sensorfunksjon.På hovedenheten er det mulig å stille inn ulike forsinkelsestider innen alarmen skal sendes.

 

Artikkelnummer: 300 026

 

Last ned produktblad: Sang stol golv 20170613 NO